enclub
เด็กอ็น พร้อมจบ

18 อรหันต์ มนุษย์ทองคำ

0 views
0%

หนังออนไลน์น่าดู 18 มนุษย์ทองคำ วิหารเซียน

คือค่ายกล 18 ด่านที่ศิษย์เส้าหลิน ที่ฝึกในหอตั๊กม้อทุกคนต้องผ่านก่อนจะลงจากเขาจึงจะสามารถได้รับการยอมรับว่า สำเร็จวิชาฝีมือจากเส้าหลินโดยเเท้จริง แต่ละด้านจะประกอบไปด้วยการพิสูจน์ฝีมือในแต่ละด้าน ทั้ง กำลังภายใน วิชาตัวเบา เพลงหมัด เพลงดาบ ฯลฯ จนด่านสุดท้ายต้องทดสอบด้วยการยกกระถางไฟ ที่เมื่อยกสำเร็จก็จะปรากฏรอยไหมไฟที่ตัวเป็นรูปมังกร เป็นเหมือนเครื่องหมายในการผ่านด่านทั้ง 18 ทุกด่านจะมียอดฝีมือเส้าหลิน ที่ทาตัวเป็นสีทอง คอยรับมือผู้ที่ต้องการฝ่าค่ายกลนี้

Date: January 2, 2020