enclub
เด็กอ็น พร้อมจบ

ดูหนังจีน 2020 ขงจื๊อ ผู้กำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเอง 4K

0 views
0%

ขงจื๊อ เป็นบุตรของแม่ทัพ ด้วยความใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา จึงทำให้ ขงจื๊อ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ขงจื๊อ ช่วยเหลือเด็กรับใช้ของตระกูลใหญ่ 1 ใน 3 ตระกูลที่มีความสำคัญของแคว้นหลู่ ซึ่งในอดีตคนรับใช้ทุกคนจะต้องถูกฝังไปพร้อมกับเจ้านายของตน แต่แล้ว ขงจื๊อ กลับใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ทำให้เด็กรับใช้ผู้นี้รอดพ้นจากการถูกฝังตามจารีตประเพณี

Date: August 10, 2020